Author Topic: KAFİLE BAŞKANI VE DİN GÖREVLİLERİ İÇİN DETAYLI HAC KILAVUZU  (Read 895 times)

vaizismail

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Posts: 258
T.C.
BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KAFİLE BAŞKANI VE DİN GÖREVLİLERİ İÇİN
HAC KILAVUZU


GİRİŞ“Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın…”
(Bakara 2-196)
Değerli Din Görevlileri!
Hayatımızın en anlamlı yolculuğu hac yolculuğudur. Bu, kimisi için hicret, kimisi için hasret, kimisi için de Yüce Allah’a vuslat yolculuğudur. Hac, ilâhî aşka bir yöneliştir. Âşıkın maşuka doğru hareket etmesi, sevenin sevgilisine doğru yol almasıdır. Bu yolculuk, rahmet, uhuvvet, muhabbet, tefekkür, ibret,  hikmet, dua ve yakarışlarla yüklüdür.
Din görevlisi için kutlu yolculuğa çıkanlara rehberlik sıradan bir görev değildir. Hem din görevlisi ve hem de hacı için bu yolculuk, hayatlarında bir dönüm noktası olmalıdır. Bunun gerçekleşebilmesi için hacca maddi,  manevî, zihni, ruhi, ve kalbi hazırlık gerekmektedir. Zira kendini hac ibadetine şuurlu ve planlı olarak hazırlayanlar, bu ibadeti kolaylıkla ifa ederek ilâhî armağanlara nail olurlar.  Eğer hac ibadeti için gerekli hazırlık yapılmazsa yolculuk meşakkate dönüşür, ibadetin yerine getirilirken hatalar işlenir ve bin bir özlemle beklenen, arzu edilen ibadet maksadına ulaşmaz.
Kıymetli Meslektaşlarım!
Bu hazırlıkların merkezinde sizler varsınız.  Sizlerin görevi, hacılarımızın haccın mana ve hikmetine uygun davranmalarını sağlamak ve hac ibadetinin sıhhat, afiyet ve huzur içinde ibadet bilinciyle yerine getirilmesine gayret etmektir.
Sizlerin üstün gayretleriyle bu kutlu yolculuk,  mana yüklü, mebrur ve  ve ilahi rızaya uygun bir hale gelecektir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (a.s): “ Hayra vesile olan, hayır yapan gibidir” buyurmaktadır.
Bir tek hacımızın bile ihmalimiz yüzünden hac ibadetinin eksik veya  makbul olmaması, bizim için büyük bir vebaldir. Bu yüzden omuzlarımızdaki yük çok ağırdır. Bu sorumluluğun hakkıyla yerine getirilmesine katkı sağlamak amacı ile sizlere adım adım rehberlik edecek bu kılavuz kitapçık hazırlanmıştır.
Rabbim yolunuzu, kalbinizi aydınlatsın, haccınızı makbul eylesin, gayretlerinizi karşılıksız bırakmasın, sıhhat ve afiyet içerisinde gidip gelmek nasip eylesin.

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri BaşkanıHACCA GİDECEK GÖREVLİNİN ÖN HAZIRLIĞI
1.   Din görevlisi bedenen bu yolculuğa hazırlıklı olmalıdır. Bunun için öncelikle her aşamada sağlığına özen göstermelidir.
2.   Din görevlisi manen de bu yolculuğa hazırlanmalıdır. Başkasını irşad ve mamur etmeden önce kendisini irşad ve mamur etmelidir. İçedönüş yapmalı, özdeki hata ve sevaplar bu derinlikte gözden geçirilmelidir. Nefsin yaptığı kötülüklerden pişmanlık duymak, nefsi düzeltmeye çalışmak gönül rehberi için takdir edilecek bir tutumdur. Din görevlisi yürüteceği hizmetin dünya hesabıyla değil,  gönülden ve sevda ile yapılacak bir hizmet olduğunu unutmamalıdır.
3.   Din görevlisi itikadî, ahlaki ve ameli konularda titiz olmalı, ruhun safiyetini bozan tavır ve duygulardan uzak durmalıdır.
4.   Hac ibadeti konusunda bilgi ve donanımını artırmalıdır.  Özellikle Başkanlığımız yayınlarından “Hac Rehberi”, “ Kutsal İklime Yolculuk” “Hac ve Umre Duaları”  ve “Hac İlmihali” adlı eserleri dikkatlice okumalı ve yolculuk boyunca yanında bulundurmalıdır. Ayrıca http://hacveumre.diyanet.gov.tr/