Author Topic: MEKKE-ARAFAT-MÜZDELİFE-MİNA DÜZENLEMELERİ ÖRNEK PROGRAM  (Read 646 times)

vaizler34

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Posts: 289
MEKKE-ARAFAT-MÜZDELİFE-MİNA DÜZENLEMELERİ ÖRNEK PROGRAM
« on: December 03, 2016, 07:51:34 pm »
'MEKKE-ARAFAT-MÜZDELİFE-MİNA DÜZENLEMELERİ ÖRNEK PROGRAM
BU PROGRAM GEÇMİŞ YILLARA AİT BİR ÖRNEKTİR. ŞAHIS, TARİHLER ve OLAYLAR DEĞİŞİR.

2006 YILI HAC ORGANİZASYONU MEŞAİR İNTİKALLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
A- İntikal Hazırlıkları
B- Otobüslerin Teslim Alınması ve İntikalin Başlatılması
C- Arafat'taki Hizmetler
D- Müzdelife ve Mina Düzenlemeleri
E- Diğer Hususlar

      Hac Organizasyonu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fikret KARAMAN'ın başkanlığında; Hac İdare Merkezi Başkanı Seyfeddin ERSOY, Mekke Kiralama Ekibi Başkanı Yaşar DERİN, Hac İdare Merkezi Başkan Yardımcılarından Ünal BAYRAMOĞLU ve Enver ŞAHİNASLAN'dan müteşekkil Meşair İntikal Komisyonu oluşturulmuş ve bu komisyonca aşağıdaki hususlar belirlenmiştir:

A- İntikal Hazırlıkları:

1- İntikal hazırlıklarını görüşüp değerlendirmek üzere;
        a)   05/01/2006 Perşembe günü Ekip Başkanları, Bölge, Otel, Acenta sorumluları, basın görevlisi ve Baştabiplerle Ataşelik binasında saat 17.00'da,
        b)   06/01/2006 Cuma günü A Grubu Seyahat Acentalarında görevli Kafile başkanı, TÜRSAB yetkilileri ve her acentadan yetkili bir kişinin katılımı ile, Mahbes-ül Cin Bölgesi, Ravda Köprüsü yanındaki Yusuf Nazira'ya ait 14 No'lu binada saat 15.00'da,
        c)   06/01/2006 Cuma günü Ekip Başkanı, Ekip Başkan Yardımcısı, Bölge, Otel, Acenta sorumluları, basın görevlisi, Baştabip ve Baştabip Yardımcıları ile Başkanlığımız organizasyonunda görevlendirilen kafile başkanlarının katılımıyla Mesfele Bölgesinde bulunan 7 No'lu Şirket-i Temimi (Şato) binasında saat 21.00'da,
Toplantı yapılacaktır.

2- Arafat ve Mina'da kurulan çadırlar, Mekke Kiralama Ekip Başkanı ve bölge sorumluları tarafından sayılarak teslim alınacak ve ekipler ile kafilelerin yerleşim planlan yapılacaktır.
Arafat'a ilk çıkacak kafilelerin, yerleşimlerinin ilgili mektebe ait turnikeye en uzak çadırlardan başlanarak yapılmasına özen gösterilecektir.

3- Kafile görevlilerine; Mina-Müzdelife-Arafat güzergahı ile, kafilelerin buralarda kalacakları çadır ve mekanlar, Mekke Kiralama Ekibi Başkanlığınca gösterilecektir.

4- Bölge sorumluları; Mekke Kiralama Ekibi Başkanının koordinesinde, ekiplerinde görevlendirilen personel ile birlikte; kafileleri otobüs sayılarına göre eşleştirecek ve eşleştirme durumunu ekiplere ve kafilelere duyuracaktır.
Kafilelerin eşleştirilmesinde; binaların alt İcatlarında bulunan kafilelerden başlanmasına ve trafiğin aksamaması için de aynı turda çıkış yapacak kafilelerin mümkün olduğu ölçüde birbirlerinden uzak binalardan seçilmesine özen gösterilecektir.

5- Mekke Karşılama personeli; bölge sorumlularının emrinde, ev ve otellerin önünden hacı adaylarını Arafat'a sevk etmek ve Arafat'a intikal edenleri çadırlara yönlendirmekle görevli olacaklardır.

6- Arafat'a intikal ve çadırlara yerleşim sırasında karışıklığa meydan verilmemesi için, bölge sorumlularınca gerekli afışleme ve mekteplerin numaralandırma işleri yapılarak, bunlarla ilgili her türlü tedbir alınacaktır.

7- Servis Ekibi başkanı Mustafa KARAHAN'ın koordinesinde Servis Ekip Başkan Yardımcılarından, İbrahim Halil OKULU; Kudey Garajında, Battalgazi LEYLEK; Arafat Garajında otobüsleri sevk etmekle sorumlu olacaktır. Kudey Garajında Servis Ekibinden 10 personel, Arafat Garajında ise 5 personel, sorumlular emrinde görev yapacaktır.

8- Servis Ekip Başkan Yardımcısı Cevdet ERGÜN'ün başkanlığında Arafat yol güzergah ekibi oluşturulacak, otobüslerin yanlış yola girme ihtimali olan kavşaklara yön levhaları konulacak ve bunlarla ilgili diğer tedbirler bu personel tarafından alınacaktır.
Arafat Yolu; Taif Kavşağında, aynı ekipten 4 personel, Mina Kral Abdülaziz Köprüsü altındaki U dönüşünde ise 4 personel görev yapacaktır. Ayrıca; güzergah sorumlusu, uygun gördüğü noktalara, ekibinden 2'şer personel görevlendirebilecektir.

B- Otobüslerin Teslim Alınması ve İntikalin Başlatılması:

1- Kafile başkanı ve din görevlileri; Arafat'a çıkış için yapılan kafile eşleştirmelerini, bölge merkezlerinden öğreneceklerdir.

2- Yapılan eşleştirmeye göre; Mesfele bölgesinde iskan edilen kafilelerden Arafat'a birinci turda çıkacak olan kafilelerin görevlileri; 08 Ocak 2006 Pazar günü saat 13.30'da bölge merkezlerinde toplanacaklar ve bölge merkezlerinin planlamaları dahilinde Kudey garajına giderek, Servis Ekibi Başkan Yardımcısı İbrahim Halil OKULU'nun başkanlığında oluşturulan ekipten otobüslerini teslim alarak evlerinin önüne getireceklerdir.

3- Mahbes'ül Cin bölgesinde iskan edilen kafilelerden Arafat'a birinci turda çıkacak kafilelerin görevlileri ise; aynı gün saat 13.00'de Mahbes'ül Cin bölge merkezlerinde toplanacaklar ve bölge merkezlerinin planlamaları dahilinde, otobüslerini Servis Ekip Başkan Yardımcısı Battalgazi LEYLEK başkanlığında oluşturulan ekipten, aynı gün ve saatte Arafat Garajından teslim alarak evlerine getireceklerdir.
    Ayrıca yapılan eşleştirmelere göre; Arafat'a ikinci turda çıkacak kafilelerin din görevlileri, birinci turda Arafat'a çıkan kafile ile birlikte giderek, boşalan otobüsleri teslim alacak ve kendi hacılarını almak üzere geri getireceklerdir.
Müteakip turlarda da aynı usûl uygulanacaktır.

4- Din görevlileri; Arafat'a kendisinden sonra çıkacak kafilenin din görevlilerini almadan kesinlikle otobüslerini hareket ettirmeyecekler, Arafat'a ikinci veya üçüncü turda çıkacak kafile görevlileri de kendilerinden önceki kafilenin çıkış işlemlerini takip edeceklerdir.

5- Otobüsleri teslim alan görevliler, hacılarını Arafat'a çıkarmadıkça ve otobüsü kendisinden sonra çıkacak kafilenin görevlisine teslim etmedikçe otobüsten ayrılmayacak ve intikalin düzenli şekilde sağlanması için azami gayreti göstereceklerdir.

6- Kafileler dışındaki diğer ekipler de, bölge sorumluları ile irtibat kurarak, yapılan planlama ve eşleştirmelere göre kendilerine tahsis edilen otobüslerle Arafat'a intikali gerçekleştireceklerdir.

7- Kafile başkanları, tüm hacılarını Arafat'a çıkarmak zorundadır. Ancak; hastanelerde bulunup kafile eşliğinde Arafat'a çıkamayacağı doktor raporu ile tespit edilenler Arafat'a çıkmadan önce bölge bürosuna bildirilecektir.
Ayrıca; herhangi bir sebeple kafilesinde eksik hacı bulunması halinde, bu durumdan bölge bürosunu haberdar edeceklerdir.

8- Arafat'a ilk çıkan kafileler indiği mektepteki turnikeye en uzak olan çadırlara yerleştirilecek, Arafat'tan inişte ise, planlama; turnikelere en yakın çadırlardaki kafilelerden başlanacak şekilde yapılacaktır.

9- Arafat'a çıkan ekip ve kafileler mutlaka kendilerine tahsis edilen çadırlara yerleşecek, diğer kafileler için ayrılan çadırlara kesinlikle taşmayacaklardır.

C- Arafat'taki Hizmetler:

1- Arafat'taki kumanya dağıtımı; Mekke Ayniyat Ekip Başkanı Salim GÜNEY'in sorumluluğunda, Mekke ve Medine Ayniyat Ekiplerinden oluşturulacak yeteri kadar personel tarafından yapılacaktır.
Kumanyalar, kafile görevlilerine ve ekip temsilcilerine sayılarak verilecek, görevlilerce bunların hacılara dağıtımı, düzenli bir şekilde yapılacak ve kumanya almayan hiçbir hacı kalmayacaktır.

2- Terviye gününden itibaren Arafat, Müzdelife ve Mina'daki tüm sağlık hizmetleri; Mekke Sağlık Ekibi Başkanlığının koordinesinde Mekke ve Medine sağlık ekiplerince müştereken yapılacak ve buralarda yeterli sayıda Ambulans ve sağlık personeli görevlendirilecektir.

3- Arafat'taki İrşat hizmetleri; Hac Organizasyonu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fikret KARAMAN'ın koordinesinde, Hac İdare Merkezi Başkam Seyfeddin ERSOY ile İrşat Ekibi Başkanları Prof. Dr. İzzet ER ve Dr. Muzaffer ŞAHİN tarafından planlanacaktır.

4- Arefe günü, irşat programı, Başkanlık ve Acenta hacılarının yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde merkez çadırından öğleden önce saat 09.30 - 12.30 arasında, öğleden sonra ise, 15.00 - 16.00 arasında yapılacaktır. Söz konusu saatlerde, çadırlarda münferit irşat programı yapılmayacaktır.

5- Kafile Başkanları; öğle namazını müteakip, merkez çadırından yapılacak vakfe duasından sonra, kalan sürede ayrıca kendi irşat programlarını yapabileceklerdir.

6- Her bölge, Arafat'ta bir kayıp çadırı oluşturacaktır. Mekke Kiralama ekibi, bu çadırlarda görevlendireceği personel ile kayıp işlemlerini takip edecektir.
Kafile din görevlileri, söz konusu çadırlara uğrayarak, varsa hacılarını alarak çadırlarına götüreceklerdir.

7- Kafilelerde bulunan ve gerçek anlamda tek başına hareket edemeyecek şekilde hasta ve malul durumda olan hacılar; kafile başkanlarınca itina ile tespit edilecek, yürüyebilecek durumda olanlar kesinlikle kafilesinden ayrılmayacak, hasta ve malûl olarak ayrılmış olanlar ise, bölge sorumlularının nezaretinde, Arafat inişinden önce kendi bölgelerinde belirlenecek turnikelere yakın bir çadırda toplanacaklardır.

8- Arafat'tan iniş programının aksatılmadan yürütülebilmesi için; Arefe günü saat 16:00 dan itibaren bütün hacılar çadırlarında toplanacaklardır.

9- Bölge merkezlerinin planlamaları doğrultusunda kendisine hareket izni verilen Kafile Başkanları, otobüslere bindirmek üzere kafilesini, mektep çıkışlarındaki turnikelere sıra ile düzenli bir şekilde getirecek ve seri bir şekilde otobüslere bindirilmelerini sağlayacak, hareket sırası gelmeyen hiçbir kafile, kesinlikle çadırlarından ayrılmayacaktır.
Otel ve müstakil tip hac organizasyonuna katılan hacıların intikali sırasında Mekke ve Medine oteller sorumluları, maiyetindeki personelle birlikte bölge sorumlularıyla birlikte hareket edeceklerdir.

10- Arafat'tan Müzdelife'ye intikal sırasında; Servis Ekip Başkanı Mustafa KARAHAN'ın sorumluluğunda; her otobüse bir personel görevlendirilecek ve bu görevliler, intikaller tamamlanıncaya kadar otobüslerini kesinlikle terk etmeyecek, böylece herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden hacıların zamanında intikali sağlanacaktır.

11- Arafat'ta ayrılan hasta ve yaşlı hacıların Mekke'ye intikalleri; Arafat'taki diğer hacıların inişleri tamamlandıktan sonra yapılacak ve bunlar Mekke'de kendileri için tahsis edilen yere yerleştirilecektir. Bu görevin planlaması Mekke Sağlık Ekip Başkan Yardımcıları Kemal Hakkı KILIÇ ve Yusuf KAVAKLI tarafından, Servis Ekip Başkanı Mustafa KARAHAN ile koordine kurularak yapılacaktır.

12- Hasta ve yaşlı hacılar, Arafat dönüşü Mesfele 1 inci Bölgede bulunan 7 no'lu (Şato) binası ile, Mahbes-ül Cin 2 inci Bölgede bulunan 24 no'lu binaya getirilecek ve bunların Mekke'deki iaşeleri Mekke Ayniyat Ekibince karşılanacaktır.

D- Müzdelife ve Mina Düzenlemeleri:

1- Müzdelife'ye inen kafilelerin; tahsis edilen alana, düzenli bir şekilde yerleştirilmesi ve oradan da Mina çadırlarına veya Mekke'deki evlerine intikalleriyle ilgili iş ve işlemler; Cidde Havalimanı Ekip Başkanı Vasfı YÜCE'nin başkanlığında, Cidde ekibi ile ihtiyaç nispetinde Medine Kiralama Ekibinden alacakları karşılama personeli tarafından yapılacaktır.

2- Kafile başkanları, Arafat'tan Müzdelife'ye ve oradan da Mina'ya intikal ettirdikleri kafilelerini, buralarda kendilerine ayrılan yer ve çadırlara yerleştireceklerdir.

3- Kafile başkanları, Müzdelife'ye inişte kafilesindeki hacılara akşam ve yatsı namazını Cem-i Tehir ile kıldıracak, gece saat 23.00'den itibaren de vakfe duasını yaptırdıktan sonra, kafilelerini hareket ettireceklerdir.
Mesfele bölgesinde ikamet eden kafile başkanları, kafilelerini; Mina çadırlarına yerleştirecekler, Mahpes bölgesinde ikamet eden kafile başkanları ise kafilelerini, 06.30' dan önce imkan bulmaları halinde, şeytan taşlama görevini yaptırarak evlerine götüreceklerdir.
    Bu saatten sonra hiç bir kafile başkanı, kafilesini Şeytan taşlama bölgesine götürmeyecektir.
Mahbes bölgesinde kalan kafılelerdeki hacılardan da, Müzdelife'den evlerine kadar yürüyerek gidemeyecek durumda olanlar varsa, bunlar, mutlaka bir din görevlisiyle birlikte Mina çadırlarına intikal ettirileceklerdir.
Ayrıca; Mahpes bölgesinde ikamet eden hacılardan Şafii mezhebine mensup olup, Mina'da kalmak isteyenlerin olması halinde, bunlar da Mina çadırlarına götürülebileceklerdir.

4- Mina çadırlarına yerleşen kafileler, bayramın birinci günü ikindi namazından önce kesinlikle şeytan taşlamaya gitmeyecek, ikindiden sonra ise, uygun bir vakitte ve izdihama girmeden cemarat bölgesine düzenli bir şekilde hareket edeceklerdir.

5- Kafile başkanları; kendilerine verilen Cep Telefonlarını sürekli açık ve çalışır halde bulunduracak, Müzdelife'den ayrılırken ayrılışlarını, evlerine veya Mina'daki çadırlarına yerleştiklerinde de durumlarım, mutlaka telefonla bölge sorumlularına bildireceklerdir.
Ayrıca; kafile başkanları herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde, söz konusu durumdan bölge sorumlularını haberdar edeceklerdir.
Bölge sorumluları ise, kafilelerin hareketlerini takip edebilmeleri için; bölgelerindeki kafilelere ait bir takip çizelgesi hazırlayacak ve kafile başkanlarından aldıkları sonucu, Mekke Kiralama Ekip Başkanlığına zamanında bildireceklerdir.

6- Kafile başkanları, bayramın birinci günü saat 06.30 - 17.00 saatleri arasında kafilelerini, kesinlikle şeytan taşlamaya götürmeyeceklerdir.

7- Müzdelife'den hareket eden kafileleri evlerine gitmek üzere cemerata veya Mina çadırlarına yönlendirmek üzere Mina girişinde Medine Sağlık Ekip Başkan Yardımcısı Yaşar ÇELİK başkanlığında kendi ekibinden ve ihtiyaç olması halinde Medine Karşılama personelinden yeterli sayıda personel temin edecek ve bu personel, intikal tamamlanıncaya kadar görevine devam edecektir.

8- İntikaller sırasında; Mekke Acentalar Büro Sorumlusu Haydar İŞLER Müzdelife'de, Medine Acentülar Büro Sorumlusu İlyas SERENLİ, Mina'da acenta hacılarının bulunduğu bölgede, ekipleriyle birlikte hazır bulunacaklar ve acenta hacılarıyla ilgili sevkiyatı takip edeceklerdir.

9- A Grubu Seyahat Acentalarında görevli kafile başkanları; Müzdelife'den ayrılırken ayrılış saatlerini, Mekke Acentalar Büro Sorumlusu Haydar İŞLER'e, evlerine veya Mina'daki çadırlarına ulaştıklarında da bu durumu, Medine Acentalar Büro Sorumlusu İlyas SERENLİ'ye telefonla bildireceklerdir.
Acentalar Büro Sorumluları da; Acentalarda görevli kafile başkanlarınca kendilerine iletilecek sonucu takip etmek üzere bir takip çizelgesi hazırlayacaklardır.

10- Müzdelife ve Mina'daki kayıp ve cenazelerle ilgili iş ve işlemler; Mekke Sağlık Ekip Başkanı Mehmet BEKAROĞLU'nun koordinatörlüğünde, Sağlık Ekibi Başkanları ve Başhekimlerle de işbirliği yapılarak, yeterli sayıda temin edilecek personel tarafından yapılacaktır.

11- Mekke Sağlık Ekibi, Mekke Kiralama Ekibi ile koordine yaparak; bayramın 1, 2 ve 3üncü günlerinde Mina ve Cemeratta kaybolan hacıların bulunması için gerekli tedbirleri alacak, ayrıca; Arefe günü Arafat hastanelerinde, bayramın 1, 2 ve 3 üncü günlerinde ise, Mina ve Mekke'deki Suud hastanelerinde tercüman bulunduracak ve buralara gelen hastaların kimliklerini ve kafilelerini tespit ettirerek, elde edilecek bilgileri süratli bir şekilde Hac İdare Merkezine ulaşmasını sağlayacak, vefat edenlerin de işlemlerini takip edecektir.
Oteller Ekibi de, bu işler için Mekke Sağlık Ekibi'ne tercüman takviyesinde bulunacaktır.

12- İslam Kalkınma Bankası aracılığıyla kesilecek kurbanların kesim işlemlerine nezaret etmek, kesimlerin zamanında tamamlanması için gerekli tedbirleri almak ve neticeyi ivedilikle Hac İdare Merkezi ve Mekke Kiralama Ekip Başkanlıklarına bildirmek üzere; Medine Ayniyat Ekibi Başkanı Zeki SAYAR'ın başkanlığında, Mekke Ayniyat Ekibi Başkanı Salim GÜNEY ile de koordine sağlanarak, yeterli sayıda personel görevlendirilecek ve bu personel, kurbanların kesim işleri tamamlanıncaya kadar görevlerine devam edeceklerdir.

13- İslam Kalkınma Bankası ile yapılan sözleşmeye göre, kurban etlerinden ayrılacak payın alınması ve değerlendirilmesi hususu, Mekke Ayniyat Ekibi Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Bu konuda lüzumu halinde kurban kesiminde görevlendirilen personel ile de işbirliği sağlanacaktır.

14- Kafile Başkanları; hacılarını, Meşair intikalleri ve Cemarat konusunda bilgilendirecek ve onları, .veriien talimatlar, doğrultusunda yönlendireceklerdir.

15- Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde ise; hacılar, şeytan taşlamaya ikindi vaktinden sonra müsait bir zamanda ve mümkün mertebe kafile halinde götürülüp getirilecektir.

16- Kafile Başkanları, Arafat dönüşü, kafilesindeki hacıların durumunu tespit edecek ve sonucunu ivedilikle, Bölge Sorumlularına rapor edeceklerdir.

E- Diğer Hususlar:

1- Yukarıda belirtilen hizmetleri yapmakla yükümlü ekipler; personel ihtiyacı duyması halinde, Hac İdare Merkezinin bilgisi dahilinde, diğer ekiplerden de personel isteyebilecekler ve ayrıca, yapacakları iş ve işlemler ile ilgili planlamalarını hazırlayarak, görevlendirecekleri personelin isim listelerini, en geç 07/01/2006 Cumartesi saat 18:00'e kadar Hac İdare Merkezi Başkanlığına bildireceklerdir.

2- Denetim elamanları kendi aralarında yapacakları görev taksimatına göre intikalin her safhasını denetleyecekler ve-aksaklık görülmesi halinde durumu, aksamanın bulunduğu yerle ilgili sorumlulara anında ileteceklerdir.

3- İntikallerde herhangi bir aksaklık olması halinde, konu, intikallerde görev alan personel tarafından, ilgili ekip sorumlularına anında iletilecektir.

Başarı dileklerimizle.